“การบินไทย” เปิดเส้นทางบินใหม่ “กรุงเทพฯ-เซนได” เร่งสร้างรายได้ตามแผนพื้นฟู

“การบินไทย” เปิดเส้นทางบินใหม่ “กรุงเทพฯ-เซนได” เร่งสร้างรายได้ตามแผนพื้นฟู

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053