ร้อง “กกต.” ตรวจสอบ 16 ส.ส. “พลังประชารัฐ-ชาติพัฒนา” ถือครองหุ้นสื่อ

ร้อง “กกต.” ตรวจสอบ 16 ส.ส. “พลังประชารัฐ-ชาติพัฒนา” ถือครองหุ้นสื่อ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053