พิจารณาใช้พื้นที่บนเกาะสีชัง สร้าง “บ้านมั่นคง”ให้ผู้มีรายได้น้อย 111 หลังคาเรือน

พิจารณาใช้พื้นที่บนเกาะสีชัง สร้าง “บ้านมั่นคง”ให้ผู้มีรายได้น้อย 111 หลังคาเรือน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053