ผอ.สทท. ต้อนรับ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งกวางสี ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

IMG_0753-111111111111

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งกวางสี ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางมาเยี่ยมคารวะ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในโอกาสมามาเยื่อนประเทศไทย โดยมีผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การตอนรับ ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งกวางสี กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือในการแลกแปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารคดี

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053