ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนฯ ไทยพร้อมผลักดันเจรจาความตกลง ‘RCEP’ ให้สำเร็จ

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนฯ ไทยพร้อมผลักดันเจรจาความตกลง ‘RCEP’ ให้สำเร็จ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053