คืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ “ภูมิใจไทย” ส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคให้นายกฯวันนี้(17มิ.ย.62)

คืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ “ภูมิใจไทย” ส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคให้นายกฯวันนี้(17มิ.ย.62)

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053