รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_0778-18-18888 IMG_0762-18888

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๑.๔๔ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “กระทรวงกลาโหม กับบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ครั้งที่ ๓๘” โดยมี พันเอกวันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม สนทนาถึงบทบาทสำคัญในการมุ่งสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการดูแล และเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอาทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053