‘กทม.’เปิดรับฟังความเห็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง’ย่านสะพานใหม่’

‘กทม.’เปิดรับฟังความเห็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง’ย่านสะพานใหม่’

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053