ชาวบ้าน ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร ร้องตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ปล่อยน้ำเสีย-เครื่องจักรเสียงดัง

ชาวบ้าน ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร ร้องตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ปล่อยน้ำเสีย-เครื่องจักรเสียงดัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053