เชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 20 มิ.ย. นี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 20 มิ.ย. นี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053