เร่งแก้ปัญหา “ชนเผ่ามลาบรี” ถูกกลุ่มนายทุนเอารัดเอาเปรียบ

เร่งแก้ปัญหา “ชนเผ่ามลาบรี” ถูกกลุ่มนายทุนเอารัดเอาเปรียบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053