“ตราด” เกิดพายุฝน ทุเรียนหักโค่นกว่า 20 ต้น – ต้นยางล้มทับบ้านเรือน เร่งบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน

“ตราด” เกิดพายุฝน ทุเรียนหักโค่นกว่า 20 ต้น – ต้นยางล้มทับบ้านเรือน เร่งบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053