ระดับแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด วิกฤติหนัก ขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา

ระดับแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด วิกฤติหนัก ขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053