เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะวิธีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะวิธีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053