“ผบ.ทบ.” ยืนยันกองทัพกลับเข้าสู่ระบบ ไม่มีสืบทอดอำนาจ คสช. พร้อมขอสังคมไทยอย่าจมอยู่กับอดีต

“ผบ.ทบ.” ยืนยันกองทัพกลับเข้าสู่ระบบ ไม่มีสืบทอดอำนาจ คสช. พร้อมขอสังคมไทยอย่าจมอยู่กับอดีต

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053