เร่งติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน-รุกล้ำลำน้ำที่เชียงใหม่

เร่งติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน-รุกล้ำลำน้ำที่เชียงใหม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053