เดินหน้า 4 เรื่องด่วนพาณิชย์ “รายได้เกษตรกร-ผลักดันส่งออก-ค่าครองชีพ-เจรจาข้อตกลงการค้า”

เดินหน้า 4 เรื่องด่วนพาณิชย์ “รายได้เกษตรกร-ผลักดันส่งออก-ค่าครองชีพ-เจรจาข้อตกลงการค้า”

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053