รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_9508-999-999 วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน” สนทนาในรายการ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมีนางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์  ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053