แล้งหนัก จ.ขอนแก่น ดอกมะลิขาดแคลน-ราคาสูง กระทบทำพวงมาลัยจำหน่ายวันแม่

แล้งหนัก จ.ขอนแก่น ดอกมะลิขาดแคลน-ราคาสูง กระทบทำพวงมาลัยจำหน่ายวันแม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053