เร่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง นครศรีธรรมราช เหลือเพียง 1 จุด ในพื้นที่ ม.11 ต.เคร็ง อ.ชะอวด

เร่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง นครศรีธรรมราช เหลือเพียง 1 จุด ในพื้นที่ ม.11 ต.เคร็ง อ.ชะอวด

https://youtu.be/9mctxIzxMNs

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053