เตรียมจัดงบซื้ออุปกรณ์จับคลื่นความร้อนป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ เพิ่มประสิทธิภาพทำงานเจ้าหน้าที่

เตรียมจัดงบซื้ออุปกรณ์จับคลื่นความร้อนป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ เพิ่มประสิทธิภาพทำงานเจ้าหน้าที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053