ทั่วประเทศจัดกิจกรรม “จิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2562

ทั่วประเทศจัดกิจกรรม “จิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2562

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053