เร่งตรวจสอบพนังกั้นน้ำพอง บ้านปากเปื่อย จ.ขอนแก่น ทรุดตัว

เร่งตรวจสอบพนังกั้นน้ำพอง บ้านปากเปื่อย จ.ขอนแก่น ทรุดตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053