“กรมการค้าภายใน” ระบายมังคุดเพิ่มอีก 10 ตัน กระจายผลผลิตสู่ร้านอาหาร-โรงแรม

“กรมการค้าภายใน” ระบายมังคุดเพิ่มอีก 10 ตัน กระจายผลผลิตสู่ร้านอาหาร-โรงแรม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053