มั่นใจ 9 พรรคเล็ก ทำงานร่วมกับรัฐบาลต่อ แต่พร้อมเคารพการตัดสินใจ

มั่นใจ 9 พรรคเล็ก ทำงานร่วมกับรัฐบาลต่อ แต่พร้อมเคารพการตัดสินใจ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053