“ชัยภูมิ” แล้งหนักในรอบ 30 ปี พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่

“ชัยภูมิ” แล้งหนักในรอบ 30 ปี พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านไร่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053