ส่งมอบระบบท่อส่งน้ำบาดาล 8 บ่อ ให้ รพ. สุรินทร์ หน่วยฯทหารพัฒนา มั่นใจระบบน้ำถาวร ใช้ได้เพียงพอ

ส่งมอบระบบท่อส่งน้ำบาดาล 8 บ่อ ให้ รพ. สุรินทร์ หน่วยฯทหารพัฒนา มั่นใจระบบน้ำถาวร ใช้ได้เพียงพอ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053