มอบโฉนดที่ดินทำกินให้ชาวบ้านพังงา 300 แปลง พื้นที่ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง และ ต. ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง

มอบโฉนดที่ดินทำกินให้ชาวบ้านพังงา 300 แปลง พื้นที่ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง และ ต. ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053