รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_9822-555-555

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ศิลปะบำบัดสู่อาชีพ” โดยมี นาูยชูศักดิ์ จันทยานนนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นายวัชรพล ดอชนะ นายกฤษณ์ แขวงโสภา นายสัณฑกร ชาติพาณิยช์ สนทนาในรายการ ถึงกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า Art Story by Autistic Thai ซึ่งเป็นการนำงานศิลปะบำบัดของกลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053