รมว.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รมว.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053