นักธุรกิจสหรัฐฯ เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย และพร้อมลงทุนเพิ่มมากขึ้น

นักธุรกิจสหรัฐฯ เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย และพร้อมลงทุนเพิ่มมากขึ้น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053