ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกฯปมถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วน

ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกฯปมถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053