ศูนย์ปฏิบัติการฯฝนหลวง เร่งทำฝนหลวงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แล้งหนักทั้ง 16 อำเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการฯฝนหลวง เร่งทำฝนหลวงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แล้งหนักทั้ง 16 อำเภอ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053