รายการ เคลียร์ คัด ชัด เจน

IMG_0052-666-666 IMG_0060-9999-999

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ศร.ชล. กับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ปรจำปี ๒๕๖๒” โดยมี พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง สนทนาถึง หน่วยงานความมั่นคงของชาติทีสำคัญในการดูแลประเทศ ซึ่งมี นาย ส. กรกช  ยอดไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053