รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_0128-111-111 IMG_0138-111-111 IMG_0158-111-111

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ มีนางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาและให้ความรู้และไขข้อข้องใจ และข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งตอบสารพันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และตอบปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขาย เป็นส้มตำจ่าเบ้ง มีทั้งส้มตำ ไก่ย่าง กลิ่นหอม ช่วงสนทนา คุณภาวิณี คุปตวินทุ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย สนทนาถึง ๕ ทศวรรษ แห่งการให้โลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์กว่า ๕๐ คน ช่วงท้ายรายการ น้องๆ จากรายการลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ที่เข้ารอบสนทนาในรายการ และรายการนี้รับเรื่องร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมีนนางสาวนิศากานต์ กีร์ตะเมคินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

 ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053