สินค้าดี NBT ช่วยขาย ออกอากาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

thumbnail_20

สินค้าดี NBT ช่วยขาย ออกอากาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053