รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_0179-111-111 IMG_0176-111-111

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตรมาตรา ๓๙” โดยมี คุณอัมพันธ์ ธุรวิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สนทนาถึง ผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมในมาตรา ๓๙ ต้องทราบให้จัดเจนถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053