รอง ผบ.ทบ. นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

รอง ผบ.ทบ. นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053