ประธานสภาฯ คาดเปิดอภิปรายทั่วไปนายกฯ ต้นเดือน ก.ย.นี้

ประธานสภาฯ คาดเปิดอภิปรายทั่วไปนายกฯ ต้นเดือน ก.ย.นี้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053