กระทรวงศึกษาฯ เดินหน้าปลูกฝังเยาวชน ลดใช้-คัดแยกขยะ-ต่อยอดรีไซเคิล

กระทรวงศึกษาฯ เดินหน้าปลูกฝังเยาวชน ลดใช้-คัดแยกขยะ-ต่อยอดรีไซเคิล

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053