เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่ม-ยิงทำลายระเบิดที่ยะลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่ม-ยิงทำลายระเบิดที่ยะลา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053