กฟภ.ยะลา เร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เสียหาย

กฟภ.ยะลา เร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เสียหาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053