ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 26 ส.ค. 62

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 26 ส.ค. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053