เปิดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 อย่างเป็นทางการ

เปิดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 อย่างเป็นทางการ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053