ศาล รธน. มีมติ 4 รัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทาน “นพ.ธีระเกียรติ” หลุดส.ว. ตัดสิทธิ์การเมือง2ปี

ศาล รธน. มีมติ 4 รัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทาน “นพ.ธีระเกียรติ” หลุดส.ว. ตัดสิทธิ์การเมือง2ปี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053