จับตา!! พายุโพดุล กระทบไทย 30 ส.ค. – 2 ก.ย. “อีสาน-เหนือ “ฝนตกหนักถึงหนักมาก

จับตา!! พายุโพดุล กระทบไทย 30 ส.ค. – 2 ก.ย. “อีสาน-เหนือ “ฝนตกหนักถึงหนักมาก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053