ศูนย์ฯฝนหลวงภาคอีสาน เร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนบรรเทาภัยแล้ง รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ

ศูนย์ฯฝนหลวงภาคอีสาน เร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนบรรเทาภัยแล้ง รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053