สรุปสต๊อกข้าวเหนียวทั่วประเทศ กว่า 42,000 ตัน เตรียมทำข้าวเหนียวบรรจุถุง เริ่มขายสัปดาห์หน้า

สรุปสต๊อกข้าวเหนียวทั่วประเทศ กว่า 42,000 ตัน เตรียมทำข้าวเหนียวบรรจุถุง เริ่มขายสัปดาห์หน้า

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053