น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ อ.โขงเจียม – วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือน

น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ อ.โขงเจียม – วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053