ระดับน้ำยมลดลงแล้ว “สุโขทัย” เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่

ระดับน้ำยมลดลงแล้ว “สุโขทัย” เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053